CZŁONKOWIE

Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie osoby fizyczne, prawne, jak również jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które wyrażają wolę współpracy w zakresie realizacji celów Sieci.

Font Resize