MEMBERS

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KORYCINIE
KORICINO SAVANORIŲ PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
VOLUNTEER FIRE BRIGADE IN KORYCIN

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W CZARNEJ GÓRZE
ČARNOS GOROS SAVANORIŲ PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
VOLUNTEER FIRE BRIGADE IN CZARNA GÓRA

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRUKOWSZCZYŹNIE
KRUKOVŠČIZNOS SAVANORIŲ PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA
VOLUNTEER FIRE BRIGADE IN KRUKOWSZCZYZNA

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W KORYCINIE
KORICINO KARDINOLO STEFANO VIŠINSKIO PRADINĖ MOKYKLA
CARDINAL STEFAN WYSZYŃSKI PRIMARY SCHOOL IN KORYCIN

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI KORYCIŃSKIEJ
KORICINO KRAŠTO MYLĖTOJŲ DRAUGIJA
THE SOCIETY OF FRIENDS OF THE KORYCIN LAND

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI 
KULTŪROS, SPORTO IR TURIZMO CENTRAS
COMMUNITY CULTURE, SPORT AND TOURISM CENTRE

PRZEDSZKOLE IM. JANA PAWŁA II
JONO PAULIAUS II VAIKŲ DARŽELIS
JOHN PAUL II KINDERGARTEN

Font Resize