INTERESUJĄCE ADRESY

Państwowa Straż Pożarna
https://www.straz.gov.pl/

Państwowa Służba Ratownictwa i Ochrony Przeciwpożarowej 
http://pagd.lrv.lt/

Szkoła Główna Służby Pożarniczej
https://www.sgsp.edu.pl 

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej  – Państwowy Instytut Badawczy 
www.cnbop.pl/en

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
http://www.zosprp.pl/

European Fire Safety Alliance
https://www.europeanfiresafetyalliance.org/

Europejskie Stowarzyszenie Wyższych Szkół Straży Pożarnej  – European Fire Service Colleges’ Association (EFSCA)
https://www.efsca.org

Europejska Grupa Organizacji Testowania, Kontroli i Certyfikacji Przeciwpożarowej – European Group of Organizations for Fire Testing, Inspection and Certification (EGOLF)
https://www.egolf.global/

Międzynarodowe Stowarzyszenie Straży Pożarnej i Ratownictwa  – International Association of Fire and Rescue Service (CTIF)
https://www.ctif.org/

Europejska Akademia Pożarnicza  – European Fire Academy
http://europeanfireacademy.com/

Unijna sieć wiedzy o ochronie ludności  – Union Civil Protection Knowledge Network
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/knowledge-network_en

Centrum Wiedzy o Zarządzaniu Ryzykiem Klęsk Żywiołowych  – Disaster Risk Management Knowledege Centre (DRMKC)
https://drmkc.jrc.ec.europa.eu/

Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego – Emergency Response Coordination Centre (ERCC)
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/emergency-response-coordination-centre-ercc_en

Europejska sieć referencyjna na rzecz ochrony infrastruktury krytycznej – European Reference Network for Critical Infrastructure Protection
https://erncip-project.jrc.ec.europa.eu/

Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego – Emergency Response Coordination Centre (ERCC)
https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/

Europejski System Znajomości Zagrożeń Powodziowych – European Flood Awareness System – EFAS
https://www.efas.eu/en/european-flood-awareness-system-efas

Europejski system informacji o pożarach lasów – European Forest Fire Information System (EFFIS)
https://effis.jrc.ec.europa.eu/

Font Resize