PROJEKTAS

Projektas LT-PL-3R-202 „Krizinio reagavimo matrica- naujas požiūris į krizių valdymą abipus sienos”

Finansuojamas pagal INTERREG VA Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Partneriai

 • Korycino savivaldybė,
 • Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba,  
 • Vilniaus rajono ugniagesiai savanoriai.

Projekto tikslai

Bendras projekto tikslas yra krizių valdymo ir žmonių apsaugos Lenkijos ir Lietuvos pasienio zonoje stiprinimas.

Konkretūs tikslai

 • Infrastruktūros plėtra ir techninė pagalba gelbėjimo tarnyboms pasienio zonoje;
 • Visuomenės informuotumo apie prevenciją didinimas ir pasienio gyventojų parengimas kritinėms situacijoms ir nelaimėms;
 • Bendros krizinių situacijų Lenkijos ir Lietuvos pasienio zonoje koordinavimo sistemos kūrimas;
 • Gaisrininkų gebėjimų tobulinimas;
 • Bendrų iniciatyvų skaičiaus augimo skatinimas priešgaisrinės saugos srityje;
 • Pastovaus bendradarbiavimo institucijų lygmenyje – bendradarbiavimo tinklo tarp tarnybų atsakingų už saugumą ir gelbėjimą sukūrimas.

Veiksmai

 • Projekto valdymas
 • Tarpvalstybinės priešgaisrinės infrastruktūros plėtra
 • Bendri mokymai pasienio gaisrininkams
 • Tarpvalstybinis krizinio valdymo tinklas  
 • Informacija ir viešinimas
 • Projekto pabaiga

Rezultatai

 • 3 įsitraukę projekto partneriai;
 • 7 projekto darbuotojai;  
 • 2 atnaujinti pastatai, 
 • 7 įsigytos įrangos vnt., 
 • 4 bendri mokymai – 90 mokymų dalyvių,
 • 1 seminaras –  20 seminaro dalyvių,
Font Resize