PROJEKT

Projekt LT-PL-3R-202 „Matryca reagowania kryzysowego – nowe podejście do transgranicznego zarządzania kryzysowego”

Współfinansowany w ramach Programu Współpracy Litwa – Polska INTERREG VA

Partnerzy

 • Gmina Korycin,
 • Służba Straży Pożarnej Samorządu Rejonu Wileńskiego,
 • Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej Rejonu Wileńskiego

Cele projektu

Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności na obszarze transgranicznym Litwy i Polski.

Cele szczegółowe:

 • Rozwój infrastruktury i wsparcie  techniczne służb ratowniczych w obszarze transgranicznym.
 • Zwiększenie poziomu świadomości społecznej na temat zapobiegania i przygotowanie obywateli pogranicza do sytuacji nadzwyczajnych i katastrof.
 • Stworzenie wspólnego systemu koordynacji dla sytuacji kryzysowych na obszarze granicznym Litwa-Polska;
 • Poprawa umiejętności personelu straży pożarnej;
 • Stymulacja wzrostu liczby wspólnych inicjatyw w dziedzinie bezpieczeństwa pożarowego;
 • Stworzenie stałej instytucjonalnej podstawy współpracy – sieci współpracy między służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo i ratownictwo.

Działania

 • Zarządzanie projektem
 • Rozwój transgranicznej infrastruktury przeciwpożarowej
 • Wspólne szkolenia dla strażaków pogranicza
 • Transgraniczna sieć zarządzania kryzysowego
 • Informacja i promocja
 • Zakończenie projektu

Rezultaty

 • 3 partnerów zaangażowanych w projekt;
 • 7 osób personelu projektowego;
 • 2 odnowione budynki,
 • 7 sztuk zakupionego sprzętu,
 • 4 wspólne szkolenia – 90 uczestników szkoleń,
 • 1 warsztat –  20 uczestników warsztatu,
Font Resize