3PARTNERIAI

Dalyvauja projekte

7MENAS

Įsigyta įranga

90ŽMONĖS

Dalyvavimas mokymuose

1PASTATAS

Atnaujintas

1PASTATAS

Renovuotas

Keletas žodžių apie projektą

Krizių valdymo tinklas

 

Bendras projekto tikslas yra krizių valdymo ir žmonių apsaugos Lenkijos ir Lietuvos pasienio zonoje stiprinimas.
Konkretūs tikslai:
Infrastruktūros plėtra ir techninė pagalba gelbėjimo tarnyboms pasienio zonoje;
Visuomenės informuotumo apie prevenciją didinimas ir pasienio gyventojų parengimas kritinėms situacijoms ir nelaimėms;
Bendros krizinių situacijų Lenkijos ir Lietuvos pasienio zonoje koordinavimo sistemos kūrimas;
Gaisrininkų gebėjimų tobulinimas;
Bendrų iniciatyvų skaičiaus augimo skatinimas priešgaisrinės saugos srityje;
Pastovaus bendradarbiavimo institucijų lygmenyje – bendradarbiavimo tinklo tarp tarnybų atsakingų už saugumą ir gelbėjimą sukūrimas.


Mus vienija bendras tikslas


logo_en
EU

Mūsų komanda


Korycino savivaldybė
Vilniaus rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
Vilniaus rajono ugniagesiai savanoriai

Font Resize